Årsmöte 2018

Lördag 26 maj kl. 14.00, dagsverksstugan Stadra herrgård 

Byalaget bjuder på kaffe med dopp.

Medlemmar kan lämna motioner till årsmötet i ärenden som rör verksamheten i Stadranejdens byalag skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 maj.
Teckna nytt eller förnya medlemskap före mötet helst via bankgiroinbetalning. Glöm inte att ange namn och adress.

Alla, både gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Efter mötet ges möjlighet att ta bilder ur ”Stadraboken” från 1860-talet som innehåller kartor över torp och hemman inom Stadra bruks område. Missa inte detta unika tillfälle.Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokollsjusterare.
 4. Godkännande av kallelse.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Kassarapport
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 10. Beslut om firmatecknare.
 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av kassör.
 14. Val av styrelse och suppleanter.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av medlemsavgift.
 18. Behandling av i rätt tid inkomna motioner från medlemmar och styrelsens förslag.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötets avslutande.Ötorpsvandringen 2017

Mona Hallins fantastiska arbete om Ötorpen, dess människor och händelser
här


 

Talko


Vill du ha hjälp med något och samtidigt stärka gemenskapen i bygden.

Kontakta någon i styrelsen så kan vi hjälpa dig att anordna ett ”talko”.

Röjardagen på Stadra är ett typiskt sådant.


”Talko eller talkoarbete är ett lånord från finskan till finlandssvenskan. Ordet betecknar det gemensamma arbete som görs av folket till exempel i en by eller liknande när man ställer upp med eller för varandra i stort eller smått. Vem som helst kan bjuda in sina vänner till talko. Som ersättning för avslutat arbete brukar talkovärden bjuda på någonting gott att äta eller dricka.”  (Sammandrag från Wikipedia)