Årsmötet 2020

Som alla vet blev 2020 ett mycket märkligt år. I stort sett inget har varit normalt. För Byalaget likaså. Alla aktiviteter har fått ställas in. De enda som genomförts är styrelsemötena som alla varit digitala (telefonkonferens) utom det första i februari. I våras sköt vi fram årsmötet till att hållas innan årsskiftet i tron att coronaläget skulle förbättras framåt hösten. Så har inte skett och styrelsen har nu dragit slutsatsen att det under rådande omständigheter inte går att hålla ett fysiskt årsmöte och inte heller ett digitalt möte eftersom det är tveksamt både tekniskt och demokratiskt.
Därför har styrelsen tagit beslutet att årsmötet 2020 kommer att hållas vid ordinarie årsmöte 2021. Om restriktionerna tillåter det, bör tilläggas.

Kallelse till årsmötet 2021 kommer som vanligt brevledes.
Meddelanden och ändringar kommer anslås här på hemsidan och på Facebook.

Styrelsen


Nästa styrelsemöte 30/5 2021 kl.17.00 (Telefonkonferens) 


 

OBS! Ny medlemsavgift OBS!

Vid årsmötet 2019 höjdes medlemsavgiften från och med 2020 till 150 kr per person. Barn under 20 år betalar inte.

Mer info här


 

Ötorpsvandringen 2017

Mona Hallins arbete om Ötorpen, dess människor och händelser
här


 

Talko


Vill du ha hjälp med något och samtidigt stärka gemenskapen i bygden.

Kontakta någon i styrelsen så kan vi hjälpa dig att anordna ett ”talko”.

Röjardagen på Stadra är ett typiskt sådant.


”Talko eller talkoarbete är ett lånord från finskan till finlandssvenskan. Ordet betecknar det gemensamma arbete som görs av folket till exempel i en by eller liknande när man ställer upp med eller för varandra i stort eller smått. Vem som helst kan bjuda in sina vänner till talko. Som ersättning för avslutat arbete brukar talkovärden bjuda på någonting gott att äta eller dricka.”  (Sammandrag från Wikipedia)