Backlasse

Backlasse var en naturläkare, trollkarl och spåman, som bodde i närheten av Loka (Brunnsjötorp). Hans största tid var nog på 1890-talet.
Namnet Backlasse härledde sig ej från hans konst som naturläkare utan han hade bott i en stor byggnad vid Älvestorps bruk, som kallades Backen. Namnet finns kvar än i dag och är inget öknamn.
Backlasse hade trogna kunder, som obetingat trodde på hans förmåga både som trollkarl och läkare.
Hans förmåga som läkare skall enligt uppgift bero på att han vid en auktion efter en potentat, som avlidit på Herrgården vid Älvestorps bruk, inköpt en del böcker i medicinska ämnen, som behandlat tillredning av naturmediciner, och sedan var det ju lätt att glida över till trollkarl.
Han tittade i brännvinsglas och såg de skyldiga till ofärd för grannar, som sökte Backlasse.
Backlasse hade en trogen kund i Carl Johan Funke i Ryttarbacken. Han sökte Backlasse för all slags ofärd, som hände honom.
En gång hade Funkte sökt Backlasse för någon ofärd och Backlasse sade, att den förste som kommer och vill låna något av dig, är den skyldige. Ödet fogade sig så, att Hedberg, som bodde vid Ekebergstorp och hade sin utfartsväg förbi Ryttarbacken, på en färd till Nora ville låna ett par tömmar av Funke. Funke hade fått sina instruktioner av Backlasse och gav Hedberg en regelrätt utskällning. Men Hedberg visste om Funkes förbindelser med Backlasse, så han sade åt Funke, att vara klok och ej prata smörja enligt Backlasse, så han fick låna sina tömmar.
I Ryttarbacken spökade det ibland, så Backlasse fick sökas. En gång gick det ej att stänga dörren för utgödsling till ladugården, förrän Backlasse konsulterats.
Ofta hände det att saker och ting kom bort för Funkes i Ryttarbacken och då konsulterades Backlasse, som pekade ut tjuven i en av Funke medhavd brännvinsflaska.
Funke brukade berätta om sina konsultationer hos Backlasse och att Backlasse visade honom brännvinsflaskan och att Funke själv såg syndabocken i flaskan, sedan Backlasse först visat Funke på honom.