Ol Karlsmora och Trasfredrik

Febr. 1958.

Greksåsar

Ol Karlsmora och Trasfredrik


Greksåsar brukade besökas av en vandrare, som kallades Trasfredrik som levde mest på allmosor.
Handelsboden i byn brukade vara samlingspunkten för alla överläggningar samt utdelningspunkt för posten. Handelsboden förestods vid denna tidpunkt av en handlare, som hette Krok. Denna handlare var en stor spjuver.
En av byns moror begagnade i smyg tobak, som ju var en allmän hemlighet i byn men som hon själv ansåg vara en stor hemlighet, som hon bara själv visste om.
En dag kom Ol Karlsmora in i Handelsboden, då tobaksbehovet hade blivit för stort. Hon kom fram till handlaren och bad att få köpa en rulle tobak, som hon skulle ge till Trasfredrik. Hon skulle ju inte ha den själv. Handlaren plockade fram tobaksrulle och skulle expediera den. I detsamma kom Trasfredrik in i affären och handlaren överräckte tobaksrullen till Trasfredrik och talade om att Ol Karlsmora hade varit vänlig och köpt tobaksrullen åt honom. Trasfredrik såg förvånad ut men kände sig rörd och tackade för gåvan. Ol Karlsmora betalade tobaksrullen under de övriga församlade bybornas hångrin och fick stilla sin tobakshunger på något annat sätt.