Krigsutbrottet 1914

Mars 1914.
Krigsutbrottet 1914

Rättaremora bodde vid Koppartorp. Detta var rättaremora nr 2, som i likhet med rättaremora nr 1 hads varit kokerska på Stadra gård.
Skogvaktaremora bodde vid Grindtorp.
Vid Koppartorp växte mycket vilda vinbär efter en gammal trädgård, som hade anlagts för lång tid tillbaka.
Skogvaktaremora kom till Koppartorp för att plocka av dessa vilda vinbär och då diskuterades krigsutbrottet. Skogvaktaremora sade till rättaremora ”kära Anna sånt elände det blivit i världen”, vartill rättaremora genmälde att ”det kan ju inte bli annat än elände, så som folket uppträder emot herrskapera”.
Rättaremora var värmländska, så det hette ”herrskapera”,
Bakgrunden till detta yttrande bestod i att en måg till skogvaktaremora hade slutat att arbeta åt Stadra gård, så det var små orsaker, som vållade ett världskrig.