Jan Petter Petterssons Norabesök

Tidsbild

Jan Petter Petterssons Norabesök.


Jan Petter Pettersson boende i Norra gården i Ryttarbacken kallades i allmänhet för Jan Petter i Ryttarbacken för att skilja honom från Jan Petter i Björnåsen. I första åren av nittonde århundradet besökte Jan Petter Nora stad för inköp av förnödenheter. Jan Petter medförde en gammal hederlig s.k. nattsäck. En mycket bra resväska, som då användes och nu börjar att användas i mindre omfattning och i större samhällen.

Jan Petter handlade och besökte brännvinsmagasinet och tillhandlade sig en liter brännvin. Det fick inte köpas mindre kvantitet än en liter renat på den tiden. Jan Petter hade varit avsides och korkat upp buteljen och avsmakat varan och satt i korken dåligt. Jan Petter skulle besöka en släkting, skomakare Bolzius. Skomakaren var en mycket allvarlig man och hade av denna anledning fått öknamnet Bolzius efter sin store namne som då verkade som bäst i Karlstad. Jan Petter kunde ju ej komma in till sin släkting och dricka brännvin utan såg sig nödsakad att taga snapsen innan han trädde in till Bolzius. Men då Jan Petter kom in och tog Bolzius i hand med högra handen och välkomnades som en god släkting av den bättre sorten, så rann brännvinet ur nattsäcken, som Jan Petter höll i sin vänstra hand. Alla började ju känna brännvinslukten och Jan Petter måste försöka rädda det som kunde räddas och måste öppna nattsäcken och taga upp brännvinsbuteljen, men han vände buteljen så att han fick botten uppåt, så det rann ur mera av de dyrbara dropparna, innan det blev slut på syndafloden och korken kom på rätt plats i buteljen. Jan Petter blev betraktad som en mycket skum figur efter detta och hade svårt att rehabilitera sig. Detta Jan Petters Norabesök hade ej kommit till så allmän kännedom, om han ej själv pratat om detta och framhållit hur enkel han kände sig inför den store Bolzius, framför vilken han ville framstå som en bättre människa på den rätta stigen, som ej nyttjade brännvin eller andra syndaktigheter och blev så här avslöjad på ett så enkelt sätt som att en kork lossnade i buteljen med de livgivande dropparna. Denna Noraresa kan ej beskrivas med den rätta ingivelsen utan den måsta ha hörts av Jan Petter, då han själv berättade densamma med alla dess poänger, då han inför Bolzius blev avslöjad som en mycket svart figur. Fromheten sitter kvar trots allt brännvin och svärjande. Jan Petter kände sig illa berörd att han avslöjade sig inför sin släkting. Han tyckte, att han kunde ha kommit till någon annan med sin brännvinsrinnande nattsäck och ej till en så helig man som Bolzius.