Fru Schill och hyttbäcken

Berättat av Herbert Carlsson

I Greksåsar verkade en folkskollärarinna, som var allmänt ansedd för att vara folkilsken och enligt bybornas åsikt skulle fostras på ett eller annat sätt.
Då seklet var ungt i början av 1900-talet hade det upptäckts att hon gick över till Malmens på eftermiddagarna och skvallrade med deras många döttrar. Det gick en genväg från skolhuset till Malmens och denna genväg gick över hyttbäcken på en stadig planka.
Två pojkar, eller rättare sagt unga glin, Karl Sundström och Jan Ols Karl ville stävja detta skvallrande, varför de gick i författning om att såga av plankan, som gick över bäcken, så där lagom underifrån, så att då fru Schill klev ut på plankan brast denna, då hon var mitt i bäcken.
Följden blev att fru Schill ramlade i bäcken. Denna var ganska full med dy, så det var ju otrevligt. Fru Schill kom fram till handelsboden och meddelade, att hon skulle betala 5 kronor till dem som talade om vem som utfört detta spratt. Nämndeman Olof Olsson fick ju reda på detta erbjudande av fru Schill, men han sade, att om den som hade sågat av plankan kom till honom så skulle han få 5 kronor av honom.