Stall-Pelles Vadfrid

Stall-Pelles Vadfrid

Stall-Pelle (kusken Pettersson vid Stadra Herrgård) hade köpt en ko av Anners Annersa i Grinna för 45.- kronor under det förbehållet att kon skulle slaktas av Stall-Pelle och ej säljas vidare. Det var på hösten och det hade kommit en del snö. Kon slaktades vid uthusen ovanför skolhuset, som låg nästan på samma plats som det nuvarande. Uthusen befann sig på västra sidan om skolhuset invid skogen i Fågelsyna. Uthusen var gemensamma för skolan, skolläraren, Stall-Pelle och ladugårdskarlen, som bodde två trappor upp i skolhuset. Det fanns således i skolhuset tre familjer utom själva skolsalen.
Kon, som slaktades, var dräktig med en kalv i ungefär halv storlek och det skulle av någon anledning på den tiden hållas hemligt för barn hur en kalv såg ut före födelsen. En dag anförtrodde Valfrid mig ”att pappa talade om den halvgångna kalven då jag kom in, men han tystnade då han fick se mig, men jag fattade såmycket såjag visste var kalven fanns på ett ungefär” och Valfrid gick ut och letade i snön och fann kalven men grävde över den igen. Valfrid anförtrodde hemligheten för mig, då han ansåg att jag kunde hålla tyst. En rast vandrade Valfrid och jag upp till uthusen och grävde fram den halvgångna, hårlösa kalven ur snön. Vi beskådade kalven, varefter vi täckte över den med snö igen.
Sedan återgick vi till skolarbetet och såg flitiga och hemlighetsfulla ut. Hur det var med renligheten på händer och fötter, det hade vi inga bekymmer om.
Dessa uthus innehöll dass, vedbodar och matbodar. Ett svinhus av slaggsten låg en bit från det övriga mångsidiga uthuset.
Skolhusets dass, för skolbarnen, hur det såg ut invändigt kan ej beskrivas.