Lars Olsson och Kurt

Februari 1958.
Greksåsar

Lars Olsson och Kurt på 1800-talets senare hälft.

Lars Olsson bodde i en av de två gårdarna intill varandra, ”Malmens och Lars Ols”. Lars Olsson slaktade sin sugga på hösten och anlitade Kurt Karlsson, som var byns slaktare. Kurt bodde i en stuga utanför Greksåsar vid Kopparhyttan, alldeles intill den gamla enramade bysågen, som nu skattat åt förgängelsen.
Alla gubbarna i Greksåsar hade ju för vana att spela varandra spratt av en eller annan sort.
Kurt hade en skinnväska, som han hade sina verktyg med sig för slakt. Lars Olsson passade på att i denna väska lägga in suggans rumpa m.m. som ju kastas bort vid slakten. Kurt hittade ju detta då han kom hem och ruvade på hämnd. Kurt visste ju, att Lars Olsson var tämligen glad åt sprit, varföre anskaffades brännvin och Lars Olsson inbjöds till Kurt på nästföljande söndag. Efter ett par supar kom ju Kurts Britta in med småvarmt, som Lars Olsson lät sig väl smaka men ej observerade, att Kurt ej åt något av. Då Lars Olsson ätit det småvarma och tackade för maten, talade Kurt om för honom att han hade bestått med det småvarma själv, så det var ingenting att tacka för. Lars Olsson kände kväljningar, dels på grund av det han ätit och dels på grund av att han varit så dum och ätit det som Kurt hade bjudit på. Kurt var en allmänt känd filur. Då Kurt kom hem och var full och låg i sin soffa, gav han Britta order om att tända två ljus och ställa intill soffan, och Britta vågade inte annat än lyda order från sin herre och man.