Bilder från 2005

Hej alla vänner i byalaget

Det utfördes stordåd på söndagens röjarskiva på Stadra. Byalagsmedlemmarna kom med en stor portion energi, entusiasm, värme och med rediga arbetshandskar. Vi fick bort massor av ris, från Parken, från övre Ladugårdsplan, runt Logen. Vi lyckades få ut allt hö från höskullen på Ladugården. Det hade jag i min vildaste fantasi aldrig trott skulle gå. Ännu ett steg är taget med detta hus.
Så jag säger till mig själv: Magnus, känn glädje och var ödmjuk inför all denna vänskap och all denna kärlek som du får ta del av och se den insats som alla gör. Jag vill rikta mitt stora och kära tack till alla er som var med!!! Bästa hälsningar till er som kom och till alla andra i Stadranejdens Byalag.

Magnus WGökotta och årsmöte 050528

Gökotta, utflykt i naturen tidigt en vårmorgon – ofta Kristi himmelsfärdsdag – vid den tid då göken börjat gala. Avsikten kan ursprungligen ha varit att ta tydor inför framtiden av gökens rop (t.ex. ”Västergök är bästergök”). Gökottan fick en vidare spridning först i början av 1900-talet, inte minst inom folkrörelserna, eftersom många föreningar tog upp den i sin programverksamhet.Midsommar 2005


Kräftskivan 050813

Torpvandringen 050813

Lönnbotten – Älvamossen -Nötbusken mfl.
Lördag 13 augusti 2005
Bilder: Thomas Rålenius och Gunnela Björk.

Torpet Halvvägsbjörken (siste brukare Anders Lindbom 1916)

Kallkällan vid det nedlagda torpet Källtorp (siste brukare Israel Lindbom 1915)

Nedlagda torpet Elfmossetorp (siste brukare Karl Sundqvist 1915)

Fikapaus vid jaktstugan

Gruvhål vid Lönnbottnen

Lönnbottnen där vi pratar med de nya ägarna

Berättarafton 050910


Ett tjugotal personer träffades och fick höra berättelser från nejden av allehanda slag. En avskrift finns här.


Nisse Munk underhöll.