Elektrifieringen

5 febr. 1958.
Greksåsar
Under första världskriget då fotogenen tog slut blev det aktuellt vid Greksåsar med elektrifiering. Det var ju ganska långt till kraftkällor och kraftledningar. Det som var att välja på, var Västgöthyttefors kraftstation och Blanka kraftstation. Men dessa kraftstationer hade olika ägare. Bönderna i Greksåsar underhandlade med båda parterna och kommo till att anslutning till Västgöthyttefors var det fördelaktigaste. Men handlanden Berglund hade sina tentakler ute emot Blanka, varför han ej gick med i sammanslutningen bland de övriga Greksåsarborna.
Dessa drog sin ledning från Vätstgöthyttefors och för att handlanden skalle få se deras ledningar, så sattes transformatorn alldeles intill tomtgränsen på handlandens tomt. Det var en transformator av den tidens modell, som stod på fyra vertikala stockar högt över marken, så den syntes vida omkring.
Detta att placera transformatorn vid handlandens tomtgräns var ett typiskt spratt greksåsarborna emellan, som utnyttjade alla tillfällen som gavs.