Olof Olsson och Ol. Karlsson

Greksåsar


Olof Olsson och Ol. Karlsson i Greksåsar besökte en utställning i Göteborg under adertonhnadratalet.
De voro svågrar och båda gifta medd sexmans döttrar i Greksåsar.
Olof Olsson bodde på sexmansgården.
Sexman i Greksåsar var en spydig gubbe och vid ett tillfälle, då timmermän täljade timmer till ett nybygge vid sexmansgården, kom han och bjöd timmermännen på kaffe i de ordalagen, att timmermännen skall komma in och dricka kaffe men hållkakorna behöver inte komma med. (Hållkakor var järn, som timmerstockarna fästes då de täljades.)
Vid besöket på utställningen luffade Ol. Karlsson några steg efter sin svåger. En dag då de gick på utställningsområdet hörde Olof Olsson från svågern Ol Orsa ”har du bytt skjorta idag, jag har inte bytt skjorta för min var inte dyngig?”