Om Stadranejden

Under en period bedrevs en stångjärnshammare belägen mellan sjöarna Grecken och Rågrecken. Denna hammare var upphovet till Finnå eller Avdala bruk som i 200 år hörde samman med Stadra. Stångjärnssmidet vid Finnå bruk upphörde 1860, och tackjärnstillverkning i Greksåsars masugn upphörde 1878.

Stadra herrgård ligger vid södra stranden av sjön Grecken i Nora kommun. Huvudbyggnaden är av trä i en våning med frontespis. Den uppfördes på 1760-talet av Samuel Stockenström, och renoverades och reveterades år 1901. Det finns två flyglar av trä, möjligen från 1600-talet. Egendomen omfattar 228 hektar, varav 12 hektar åker och 228 hektar skog. Länsstyrelsen har under 2006–2007 medverkat till att rekonstruera den gamla iskällaren vid Stadra[1]. Länsmuseet har 2005-06 medverkat till restaurering av ladugården.

Källa: Wikipedia

Stadranejden- en beskrivning

av Göran Johansson

Syftet med denna beskrivning är att dokumentera det som kan vara av intresse beträffande grundförutsättningarna inom området dels det naturen givit oss dels lämningar efter våra förfäders aktiviteter. Beskrivningen är inte färdig och det ligger i sakens natur att den aldrig kan bli helt färdig. Den norra och östra delen av området behöver dokumenteras noggrannare.

För det fortsatta arbetet bör flera personer engageras.

För att komma till Beskrivning av Stadranejden klicka här  (Öppnar ett nytt fönster)