Fru Schills vikariat vid Stadra folkskola

Greksåsar
Fru Schills vikariat vid Stadra folkskola
På våren år 1900 dog den ordinarie folkskolläraren Lindström vid Stadra folkskola. Han dog i den tidens folksjukdom, lungsot.
På grund av att skolans undervisning blev avbruten i terminen och någon vikarie ej anskaffades, fattades sex veckors undervisning på sommaren. Fru Schill i Greksåsars angränsande folkskola skulle, då ombesörja denna undervisning på sin ledighetstid.
Avståndet emellan Stadra och Greksåsar är ungefär 11/2 fjärdingsväg eller emellan 3 och 4 kilometer.
För den skull hade fru Schill avtalat med rättarmora vid Stadra, rättarns bodde vid Koppartorp alldeles intill Stadra skolhus, att hon under sin vikariattid vid Stadra skulle bo vid Koppartorp. Rättarmora – Petter Nils Johanna från Finnån, hade avseende att vara även hon lik fru Schill ett rivande fruntimmer. De voro båda småväxta men försedda med tämligen höga röster.
Rättarmoras ene son, Henning, var uppväxt och borta på arbete och visste ej om uppgörelsen att fru Schill skulle bo vid Koppartorp. Då hans mor, rättarmora, skrev till honom och meddelade detta, skrev han till sin mor och sade, att detta kommer ej att gå bra ”för jag känner både min mamma och fru Schill och temperamentet på er båda, som är tämligen eldfängt”. Henning hade gått i folkskolan i Greksåsar för fru Schill som lärarinnan, så han kände henne ju bra. Att Henning gått i skola i Greksåsar berodde på att folkskolläraren Lindström och rättarmora var osams, så Henning skulle gå de 3-4 kilometerna till Greksåsar i stället för att gå i skolan vid Stadra, som låg omedelbart intill Koppartorpet.
Hennings ord i brevet gjorde att rättarmora kom till självbesinning och gav Henning rätt och nu gällde det att på ett lämpligt sätt återta löftet, att fru Schill skulle bo i Koppartorp under den tid hon skulle hålla skola vid Stadra. Det var ju intet lätt problem att komma ifrån löftet men på något sätt måste det gå, och se det gick.
Omedelbart innan överflyttningen till Koppartorp skulle ske, besökte fru Schill rättarmora i sällskap med fröken Carin Carlsson på Stadra. Rättarmora höll hälsningstal för fru Schill och sade att ”nu skall fru Schill komma till Stadra och slita ut skinnet på ändan på ungarna i Stadra också likadant som i Greksåsar”. Det var ju bara för fru Schill att svälja ooh taga emot, det gick ju inte att organisera en förstklassig käringträta i fröken Carlssons närvaro, utan det måste ju anstå till ett senare tillfälle på tu man hand.
Rättarmora hade ju nått sitt mål, så den dagen skolan skulle börja, så gick fru Schill upp till rättarmora och de träffades på tu man hand och talade om vad de var värda på ömes håll. Och resultatet blev att fru Schill vandrade sina kilometer emellan Greksåsar och Stadra och vice versa varje dag som skolan pågick vid Stadra. Skolan pågick ungefär sex veckor. Men dessa promenader tog gadden ur fru Schill så hon var väldigt hygglig som lärarinna. Hon var liten och trind, så det var ju inte så lätt ett gå så lång väg.