Sandsjöhöjden

Sandsjöhöjden låg omedelbart intill sjön Halvarsnoren och var ett fåtal av de egendomar son ägdes av bönder. Den mesta jorden ägdes av bolag. Sandsjöhöjden och Ekebergstorp låg intill varandra omslutna på alla håll av bolagsegendomar. Sandsjöhöjden och Ekebergstorp hade varit en egendom, som delats genom arvskifte i lika storlek.
I Sandsjöhöjden bodde Karl Olssa och hans fru Sara. Där försiggick en del kalas.
Omkring sekelskiftet var det något årskalas av någon sort och grannarna voro inbjudna. I ett ställe, som låg på Sandsjömark och hette Smedstorp, bodde en skomakare, som hetta Stålberg ooh han bevistade också årskalaset. Stålberg var en storväxt och lång man. Då gratulationerna avverkats och stämningen var hög, omtalade Stålberg att även han fyllde år denna dag. Detta mottogs med förtjusning av den manstarka församlingen, som gick i författning om att Stålberg skulle hissas ordentligt. Först tillfrågades fru Stålberg, om de skulle få hissa Stålberg, och hon gav sitt tillstånd till hissningen, ”då han varit så dum att han hade talat om att han fyllde år”. Alla manliga samlades och verkställde hissningen, utom stinsen Blomberg vid Rockesholms station som var så kort att han inte räckte upp till att hissa Stålberg. Då Stålberg vandrade upp från golv till tak och vice versa sade han ”Blomgren har min nåd för livet och det här har dem där Mosshumlan i Ekebergstorp hittat på”, Mosshumlan det var Jan Görans fru i Ekebergstorp och syster till Karl Olssa i Sandsjöhöjden. EIaka tungor påstod, att Stålberg hade uppvaktat mösshumlan i unga år.
I Sandsjöhöjden brukade vistas en gubbe, som band fisknät och lagade fiskredskap. Han kallades för ”Uddtassen”, han bodde på ett ställe, som hette Udden och resten av namnet kanske kom av att han var ganska liten. Vid en fest så tog Uddtassen för mycket sprit så han föll ihop, varvid hans skinntröja vändes och knäpptes på Uddtassens rygg.