Stadra skolhus

Febr. 1958.

Stadra skolhus

Folkskollärare Landström och rättarermora

Stommen till skolhuset vid Stadra hade blivit uppsatt under hovrättsrådet Hedsteds tid, då han ägde Stadra gård, men huset har enligt uppgift av de gamla stått oinrett länge och till långt efter hovrättsrådets död.
Det ansågs med orätt eller inte att hovrättsrådet menade att huset skulle användas till kyrksal och byggnaden kallades allmänt för kyrkan, även på den tiden jag minns. Åkrarna emellan skolhuset och ned emot sjön kallades för kyrkvallarna.
Efter det att huset blivit inrett och skolsal inretts på nedre botten, hade skolläraren ett rum och kök på nedre botten samt i våningen 1 tr. upp två rum. I våningen 1 tr. upp bodde rättarens och i våningen två trappor upp i ett rum och kök ytterligare en familj.
Mellanväggen 1 tr. upp mellan rättarns lägenhet och lärarens två rum var ej isolerad mot ljud, utan alla interna samtal i familjerna hördes till grannarna.
Detta bidrog till att läraren och Rättaremora ej var så goda vänner. En dag kulminerade denna ovänskap uppe vid vedbodarna så att Rättaremora kom efter läraren med en yxa i ena handen och en pinne i andra handen. Enligt Rättaremoras utsago skulle pinnen användas till att peta bort lärarens huvud sedan det blivit avhugget. Men läraren gnodde ju för livet hem. Vänskapen emellan läraren och Rättaremora var ju tämligen ljum i fortsättningen också men det blev ju inga stora våldsamheter mera.
Rättaremoras Henning, som var skolpliktig, gick de 3-4 kilometrarna till Greksåsars skola i stället för att gå en trappa ned i skolsalen.
Rättarns flyttade så småningom upp till Koppartorp, som ligger några hundra meter från skolhuset, så det blev ju ej tillfälle till så nära umgänge mera.