Tidsbild-blandat

Tidsbilder

Jan Petter i Ryttarbacken berättar själv:

Det kom två luffare hem till mig. Den ene hade en bra fickklocka, som han ville sälja till mig för 20,00 kronor. Jag ville gärna göra affären men jag hade inga pengar hemma. Jag träffade Patron (Edvard Carlson) dagen därpå och ville ha 20,00 kronor och talade om vad jag skulle ha dem till. Patron sade att Jan Petter skall ej låta lura sig. Men jag talade om att den klockan luffaren hade var en ”bridge ankare med 20 rubis” i så det var en god affär. Jag fick mina 20.00 kronor och kockan var bra och har gått regelbundet.

Moster i Grinna (Grindtorp)
Hon relaterade ofta ett ordspråk ”vilket det skulle vara bäst att vara gift med en golvskitare eller en bänkräckare?” (En man som slöjdade eller en som ständigt låg på sofflocket.)

Ordspråk
Den som stakade för järnväg sade: ”Ur vägen bönder och bondebarn, järnvägen går här fram och torpare och fabriksflickor skola besitta jorden”.