Kategorier
Nyheter

Järnvägen som aldrig byggdes

I mitten av 1800-talet fanns konkreta och storstilade planer på att bygga en järnväg mellan Nora och Stadra. Två fullskaliga utredningar genomfördes, men bygget kom aldrig till stånd. Magnus Persson, ordförande i Stadranejdens byalag, har tillsammans med Ingemar Karlsson, tidigare arkivassistent vid järnvägsarkivet i Nora, rett ut varför. Artikeln finns publicerad i Arkivcentrum Örebro läns tidning Aktstycket, juni 2023. Följ länken:  akt110.pdf (arkivcentrum.se)