Kategorier
Nyheter

Medlemsaktiviteterna för 2022

Röjardag
30 april, lördag kl. 13.00, valborgsmässoafton. Vi börjar säsongen som vi brukar med röjardag på Stadra herrgård. Som vanligt ska parken och området runt ladugården snyggas upp och göras i ordning inför teatersäsongen. Ta med grova skor och arbetshandskar.
Ni bjuds på fika vid ankomst och korv med bröd vid den avslutande majbrasan.

Högmässa
16 maj, måndag. Wallins grotta. Klockslag meddelas på Facebook och hemsidan.
Inspelning av Sveriges Radio. Publik välkomnas.

Årsmöte
28 maj, lördag, kl. 14.00 i Sjöstugan, Stadra herrgård. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Byalaget bjuder på kaffe med dopp.

Midsommarfirande
24 juni, fredag, kl. 14.00. Samling vid herrgården för att pryda och resa midsommarstången.
Därefter dans, musik och lekar. Ta med välfylld picknickkorg!

Generalrepetition på Stadra Teater
30 juni, torsdag, kl. 19.00. Haren och vråken av Lars Forssell. Alla medlemmar välkomna.

Utflykt till Hästtjärnsberget
9 juli lördag, kl. 11.00. Samling vid infoskylten till Brunnshyttans hytta. Många vill med egna ögon se de hotade naturvärden i området där det finns planer på att bygga en vindkraftspark. Guide är Sten Björnulfson. Stövlar och grova kläder är nödvändigt. Ta med matsäck!

Berättarafton
26 juli, tisdag, kl. 18.00. Sjöstugan, Stadra herrgård. Magnus Persson berättar om den fantastiska tänkta järnvägen mellan Nora och Stadra.

Kräftskiva
Slutet av augusti-början av september. Sjöstugan, Stadra herrgård. Datum meddelas via Facebook och hemsidan. Ta med kräftor och de tillbehör som krävs. Byalaget bjuder på kaffe och kaka.

Styrelsen Stadranejdens Byalag

Kategorier
Nyheter

Webbsida under bearbetning

Vi har tagit hjälp att migrera innehållet från vår gamla webbsida till WordPress som är ett modernt publiceringsverktyg. Här ser du resultatet. Arbetet fortgår med texter och annat. Roligt att se hur mycket vi hunnit med sedan starten 2004 🙂.

Kategorier
Nyheter

Stadra Teater hälsar byalaget välkommen på genrep

Fredag 25/2 kl. 19.00

Sedvanlig allé med marschaller, eldkasar o varm buljong i pausen.
Vinterscen har i år fått namnet ”Isfläckar och snöhögar – skrönor från 1700-talet”. Ni möter brukspatron Olof Holmgren, Gustava som driver krog i Nora och Lasse-Maja.

Skriv på Stadra Teaters Facebook (https://www.facebook.com/stadrateater) om ni kommer.

Om ni inte kan på fredagen så ger vi ordinarie föreställningarna lör 26/2 och sön 27/2 kl. 17.00. Men då gäller vanlig biljettbeställning. 0587-31 13 05 eller nortic.se.

Välkomna.

Kategorier
Nyheter

Ny styrelse vald

Ny styrelse valdes på årsmötet 2021.

STADRANEJDENS BYALAGS STYRELSE 2021
Magnus WetterholmStadraOrdförande  
Arvid NordhStadraVice ordförande
Agneta WistrandStadraKassör  
Wille LoiskeStadraSekreterare  
Sten WistrandStadraLedamot  
Magnus PerssonStadraLedamot  
Mona HallinStadraLedamot  
Rose-Marie AnderssonStadraSuppleant  
Ulla KarlssonStadraSuppleant  
Gun LoiskeStadraValberedning  
Håkan BonanderStadraValberedning  
Torsten WennerlundRågreckstorpValberedning
Kategorier
Nyheter

Kallelse till årsmöte 2019

Tid: Lördag 25 maj 2019 kl. 14.00
Plats: Sjöstugan, Stadra Herrgård
Byalaget bjuder på kaffe med dopp

Medlemmar kan lämna motioner till årsmötet i ärenden som rör verksamheten i Stadranejdens byalag. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 maj.
Teckna nytt eller förnya medlemskap före mötet helst via bankgiroinbetalning. Glöm inte att ange namn och adress.

Alla, både gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare
 4. Godkännande av kallelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 10. Beslut om firmatecknare
 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av kassör
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Behandling av i rätt tid inkomna motioner från medlemmar och styrelsens förslag
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande
Kategorier
Nyheter

Ötorpsvandringen av Mona Hallin

Genom skog och arkiv, lördag 29 juli 2017

Norra och Södra Ötorpen
Ötorpsbygget (Kuern)

– Ja, dä va ju en ganska skoji tilldragelse. Dä va när ja bodde ve Ötorpe å va barn…..

– Lindqvist kom med fiolen och sin svarta höna och placerade sig på en sten i bäcken…..

Speciellt med årets torpvandring är att vi också förberett den genom att Mona Hallin gått igenom den skatt av gamla berättelser som finns om folket och händelserna i trakten. Bland annat Herbert Carlssons historier från1850 och -60-talet, som också finns här på hemsidan. Vi har också transkriberat ett par ljudfiler från 1960, där vi hör Svante Johansson från Lilla Ötorpet återge några händelser från 1910-talet för sin son Håkan Svantesson.

Från de här berättelserna har Mona sedan gått vidare rakt in i kyrkoarkiven för att leta på de personer som nämns och hitta kopplingar till just Ötorpen.

Vi kan inte avslöja så mycket idag om resultatet, men det är som vanligt fascinerande världar som kyrkoarkiv, passagerarlistor och folkräkningar öppnar.

File:

https://stadranejden.se/pdf/OTORPSVANDRING.pdf

Kategorier
Nyheter

Talko – vi kan hjälpa dig

Vill du ha hjälp med något och samtidigt stärka gemenskapen i bygden.
Kontakta någon i styrelsen så kan vi hjälpa dig att anordna ett ”talko”.
Röjardagen på Stadra är ett typiskt sådant.

”Talko eller talkoarbete är ett lånord från finskan till finlandssvenskan. Ordet betecknar det gemensamma arbete som görs av folket till exempel i en by eller liknande när man ställer upp med eller för varandra i stort eller smått. Vem som helst kan bjuda in sina vänner till talko. Som ersättning för avslutat arbete brukar talkovärden bjuda på någonting gott att äta eller dricka.” (Sammandrag från Wikipedia)