Kategorier
Nyheter

Kallelse till årsmöte 2019

Tid: Lördag 25 maj 2019 kl. 14.00
Plats: Sjöstugan, Stadra Herrgård
Byalaget bjuder på kaffe med dopp

Medlemmar kan lämna motioner till årsmötet i ärenden som rör verksamheten i Stadranejdens byalag. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 maj.
Teckna nytt eller förnya medlemskap före mötet helst via bankgiroinbetalning. Glöm inte att ange namn och adress.

Alla, både gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare
 4. Godkännande av kallelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 10. Beslut om firmatecknare
 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av kassör
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Behandling av i rätt tid inkomna motioner från medlemmar och styrelsens förslag
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande
Kategorier
Nyheter

Ötorpsvandringen av Mona Hallin

Genom skog och arkiv, lördag 29 juli 2017

Norra och Södra Ötorpen
Ötorpsbygget (Kuern)

– Ja, dä va ju en ganska skoji tilldragelse. Dä va när ja bodde ve Ötorpe å va barn…..

– Lindqvist kom med fiolen och sin svarta höna och placerade sig på en sten i bäcken…..

Speciellt med årets torpvandring är att vi också förberett den genom att Mona Hallin gått igenom den skatt av gamla berättelser som finns om folket och händelserna i trakten. Bland annat Herbert Carlssons historier från1850 och -60-talet, som också finns här på hemsidan. Vi har också transkriberat ett par ljudfiler från 1960, där vi hör Svante Johansson från Lilla Ötorpet återge några händelser från 1910-talet för sin son Håkan Svantesson.

Från de här berättelserna har Mona sedan gått vidare rakt in i kyrkoarkiven för att leta på de personer som nämns och hitta kopplingar till just Ötorpen.

Vi kan inte avslöja så mycket idag om resultatet, men det är som vanligt fascinerande världar som kyrkoarkiv, passagerarlistor och folkräkningar öppnar.

File:

https://stadranejden.se/pdf/OTORPSVANDRING.pdf

Kategorier
Nyheter

Talko – vi kan hjälpa dig

Vill du ha hjälp med något och samtidigt stärka gemenskapen i bygden.
Kontakta någon i styrelsen så kan vi hjälpa dig att anordna ett ”talko”.
Röjardagen på Stadra är ett typiskt sådant.

”Talko eller talkoarbete är ett lånord från finskan till finlandssvenskan. Ordet betecknar det gemensamma arbete som görs av folket till exempel i en by eller liknande när man ställer upp med eller för varandra i stort eller smått. Vem som helst kan bjuda in sina vänner till talko. Som ersättning för avslutat arbete brukar talkovärden bjuda på någonting gott att äta eller dricka.” (Sammandrag från Wikipedia)